Goed op de toekomst
voorbereid!
Missie & Visie
 
De wereld van de kinderen is veel groter geworden dan de wereld die u zelf als kind beleefde. Door de enorme informatiestroom die op hen afkomt, weten kinderen van veel zaken al iets af. Door invloed van televisie, computer, internet en telefoon kunnen we veel sneller communiceren en informatie verkrijgen. 
 
De school is een afspiegeling van de maatschappij. Een maatschappij die voortdurend in ontwikkeling is en dat betekent dat je als school daarop moet inspelen. Samen met ouders zullen wij ervoor moeten zorgen dat kinderen een actieve houding ontwikkelen en opgroeien tot sociaal-vaardige, zelfbewuste en zelfstandige volwassenen. Wij willen onderwijs geven dat past in de hedendaagse maatschappij en doen dit vanuit onze eigen visie en identiteit.
 
Mission statement
"Goed op de toekomst voorbereid!"
 
Na je tijd op de Trompetter ben je goed op de toekomst voorbereid zodat je:
  • die vol vertrouwen tegemoet kunt zien
  • geleerd hebt je talenten voluit te benutten
  • beseft dat iedereen ertoe doet
  • weet dat je een belangrijk deel bent van het geheel
  • een bijdrage kunt leveren aan de maatschappij
Deze visie is in 2019 vastgesteld. De komende jaren zal bij alles wat wij ondernemen deze tekst steeds weer als toetssteen gehanteerd worden. Indien visie en praktijk niet met elkaar overeenkomen, zal één van beide aangepast worden.

We werken vanuit de volgende kernwoorden:
  • Betrokken
  • Ondernemend
  • Nieuwsgierig
We vinden het belangrijk dat de basisvakken (rekenen en taal) op orde zijn. Daarnaast zijn de 21e eeuwse vaardigheden  richtinggevend voor ons onderwijs.


In 2021 voegen we er nog een nieuw uitgangspunt aan toe:
Een rode draad in ons aanbod zullen de "10 gelukssleutels" zijn zoals ze beschreven zijn door Leo Bohrmans. Als Trompetter geven we hier onze eigen draai aan en aan de hand van de geluksvogels concreet invulling aan de onderstaande "gelukssleutels".