Goed op de toekomst
voorbereid!

Hobbit

Kom je bij ons Knutselen?

De Hobbit is onderdeel van Stichting Jeugd - en Jongeren Werk in Angerlo, en organiseert vanaf september t/m april voor de basisschoolleerlingen van "de Trompetter", voor groep 3 t/m 8  en voor kinderen die in Angerlo wonen maar niet in Angerlo op school zitten een knutselmiddag. Dit vindt plaats in de "Markies". De Markiesruimte is een onderdeel van Dorpshuis "de Meent" in Angerlo, tegenover de school, ingang parkeerplaats. In schooljaar 2017-2018 starten we op school in het "kunstlokaal".

Wij beginnen meteen na school tot ongeveer 15.30 uur.
De begeleiding bestaat uit 6 moeders. De kosten zijn € 1,50 per kind. De kinderen worden ontvangen met een glaasje ranja en het knutselwerkje kan na afloop mee naar huis genomen worden. Je hoeft ook geen lid te zijn en het is niet verplicht om elke week te komen.

We starten het komende seizoen op donderdagmiddag 14 september.
 
Wij hebben ook een facebook-pagina:  De Hobbit.

Inlichtingen: Anja Pelgrim-Onstein,
                       Het Walbekerveld 38,
                       6986 AZ  Angerlo
Telefoonnr.: 0313-474575